Welkom
Actueel
Branches
Diensten
Partners
Publikaties
Contact
Jeugdzorg

Door de nieuwe Wet op de Jeugdzorg moet er veel veranderen in de branche. Binnen de jeugdzorg is de cliënt centraal komen te staan. Dit betekent dat de Jeugdzorg werk op maat moet gaan leveren. eradius advies kan uw organisatie bij deze ontwikkelingen begeleiden.

Er moet een integraal preventief jeugdbeleid komen. Hiervoor moet de Jeugdzorg meer gaan samenwerken met andere organisaties en gemeenten. Vanuit het perspectief van voorschoolse voorzieningen is het interessant om te komen tot strategische allianties met de jeugdzorg in het kader van voorlichting, signalering en doorverwijzing.

De Provincie eist van de Jeugdzorg prestatiegericht werken en betere kwaliteit. Dit kan gerealiseerd worden door het invoeren van kwaliteitssystemen en door hulpverleningsplannen beter toe te passen en doelstellingen te realiseren.