Welkom
Actueel
Branches
Diensten
Partners
Publikaties
Contact

Kwaliteitssystemen

Trajectbegeleiding in het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor de organisatie. Deze begeleiding is er voor organisaties in de kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdzorg en het onderwijs.
Doelgroep; besturen, directies en medewerkers.

'Kwaliteit in de organisatie'. Seminar in het ontwikkelen van kwaliteitssystemen voor de organisatie.
Doelgroep; besturen, directies en medewerkers.

Materiedeskundige bij certificering (HKZ) van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzaalorganisaties
Doelgroep: kinderopvangorganisaties en peuterspeelzaalorganisaties.