Welkom
Actueel
Branches
Diensten
Partners
Publikaties
Contact
Onderwijs

In het basisonderwijs moet men zakelijker gaan denken. De nieuwe lumpsum financiering die in 2006 wordt ingevoerd draagt daar aan bij. Het basisonderwijs moet gaan nadenken over de markt: wie zijn onze kinderen, waar komen hun ouders vandaan?

De basisschool is geen eilandje meer, maar staat midden in de samenleving. Er wordt steeds meer samenwerking met andere vormen van kinderopvang gezocht, zoals bij de brede school. Uit het oogpunt van werving van kinderen voor de basisschool en een integrale benadering van problemen bij kinderen en ouders is dit buitengewoon zinvol.

eradius advies begeleidt organisaties om deze samenwerking tot stand te brengen. Het kan daarbij gaan om samenwerkingstrajecten om partner te worden met voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen of om het aangaan van strategische allianties met partners. Maar ook samenwerking met instanties in de wijk is mogelijk.