Welkom
Actueel
Branches
Diensten
Partners
Publikaties
Contact

Peuterspeelzalen

Door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaan gemeenten meer sturen op prestaties. Organisaties moeten hierdoor hun aanbodgerichte denken omzetten in klantgerichtheid. Voor peuterspeelzalen heeft dit grote gevolgen. Deze zijn vaak niet professioneel terwijl de WMO hier wel om vraagt. eradius advies kan op verschillende gebieden helpen.

Peuterspeelzalen zijn vaak te klein om te professionaliseren. Daarom is schaalvergroting en het aangaan van nieuwe allianties met andere welzijnsorganisaties van belang. eradius advies begeleidt fusietrajecten.

Een integrale benadering van jeugdproblemen vraagt om samenwerking van peuterspeelzalen met anders partners, consultatiebureaus, onderwijs, kinderopvang en Bureau Jeugdzorg. eradius advies begeleidt de ontwikkeling van strategisch beleid en partnership met andere organisaties.

Verder begeleidt eradius advies:
trajecten toepassing ARBO en Ergonomie ontwikkelen pedagogisch beleid ontwikkelen beleid cliënteninspraak seminars en workshops