Welkom
Actueel
Branches
Diensten
Partners
Publikaties
Contact

Samenwerkingstrajecten

Trajectbegeleiding ontwikkeling van partnership van organisaties van kinderopvang en peuterspeelzalen met andere partners van brede scholen.
Doelgroep: besturen, directies.

Begeleidingtrajecten pedagogische beleid voor brede organisatie van kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderbureau's op basis van breed gedragen visie van organisatie en medewerkers.
Doelgroep: management, medewerkers.

Trajectbegeleiding en beleidsontwikkeling cliënteninspraak voor organisaties van kinderopvang en peuterspeelzalen.
Doelgroep: besturen, management, ouders, medewerkers.

Trajectbegeleiding ontwikkeling strategisch beleid voor peuterspeelzalen als onderdeel van breed lokaal jeugdbeleid.
Doelgroep: besturen, coördinatoren, directies.

Trajectbegeleiding voor toepassing van Arbo-wet voor peuterspeelzalen, inclusief ergonomische normen.
Doelgroep: besturen, leidsters.