Welkom
Actueel
Branches
Diensten
Partners
Publikaties
Contact

Branches

eradius advies begeleidt en adviseert organisaties in de branches zorg en welzijn.

De samenleving verandert en daarmee ook organisaties in de branches kinderopvang, jeugdzorg, onderwijs en welzijn. De overheid trekt zich steeds meer terug op hoofdlijnen en verwacht van de branches meer kwaliteit en meer verantwoordelijkheid. De overheid doet ook steeds meer aanspraak op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en daarmee wordt de burger zelf ook kritischer ten opzichte van het aanbod vanuit deze branches.

Voor de branches betekent dit dat zij zelf meer initiatieven moeten nemen om zich in deze lokale civiele samenleving zichtbaar te maken. Belangrijke issues hierin zijn: kwaliteit leveren de cliënt centraal stellen effectief en efficiënt werken vraaggericht werken risico’s durven nemen
Kortom: ondernemen in een veranderende samenleving, met oog voor de mens als cliënt, medewerker, partner en burger.