Welkom
Actueel
Branches
Diensten
Partners
Publikaties
Contact
eradius advies

'betrokken bij kinderen, opvoeding, jeugdbeleid'


Professionalisering en vernieuwing zijn de issues voor de branches die zich bezighouden met kinderen, opvoeding en jeugdbeleid. De kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdzorg en het onderwijs hebben te maken met nieuwe wetten. Zij moeten zich gaan bezighouden met marktwerking, vraagsturing, kwaliteitszorg en strategische allianties. Partner worden en blijven in het lokaal jeugdbeleid is essentieel voor organisaties.

Deze veranderingen en vernieuwingen gaan niet vanzelf. Er dient een gezamenlijke visie te worden ontwikkeld, gedragen door partners en medewerkers. eradius advies ondersteunt uw organisatie hierbij met maatwerk door middel van advies, training en interimmanagement. Het bureau ontwikkelt beleid en begeleidt fusietrajecten van kleinere organisaties in de branche.

eradius advies heeft tevens een aantal interessante workshops en seminars op het gebied van opvoeding. Het bureau is tevens gespecialiseerd in ARBO en ergonomie voor de kinderopvang.